Allmän information

  • Läs igenom på kursplattformen upplagd information om OSCE-tillfället – var du ska vara, när du ska vara där.
  • Tag med dig giltig legitimation (SITHS-kort räcker inte).
  • Byt om till sjukhuskläder (LP4U-studenter medtar sjukhuskläder från respektive ort.
  • Det är tillåtet att medtaga stetoskop (ska tas med), penna och tomt anteckningsblock. Lämna övriga hjälpmedel såsom EKG-linjal, STRAMA-bok, neurologi-statuskort m.m. All övrig utrustning som kan behövas finns inne på stationerna.
  • Lämna telefonen, väskan och ytterkläder i omklädningsrummet.
  • Kom INTE för sent!
  • OSCE-proceduren: Du får en angiven station att starta på – ställ dig vid denna. På dörren finns en lapp med en kort beskrivning om vad du ska göra eller vad det är för slags patient som vänter inne på stationen. En visselsignal innebär att du går in på stationen. Efter 6 minuter hörs en ny visselsignal, du ska då omedelbart lämna stationen och gå till nästa. Du har 1,5-2 minuter till start på nästa station, vilket anges med en ny visselsignal. Från stationen med högsta numret går man till station 1. Det finns några vilostationer bland de vanliga stationerna, ca 3 av 13 stationer.