Vuxen – HLR/AHLR


HLR (vt12-ht17)

”Du kommer in på en vårdsal och hittar en patient till synes livlös på golvet. Du ska agera så som i en verklig situation.” 


HLR med defibrillator (ht15-vt17)

”Det är lunchtid på vårdavdelningen. Plötsligt hör du ett brak på en vårdsal och du skyndar dit. Inne på rummet hittar du en ensam patient, till synes livlös. I närheten av patienten finns en defibrillator. Vad gör du? 

Meddela ditt namn när du kommer in på rummet och invänta bedömarens klartecken att påbörja stationen.”


HLR med def. – asystoli (vt17)

”HLR 

Det är lunchtid på vårdavdelningen där du arbetar som underläkare och ingen annan personal är inom synhåll. Plötsligt hör du ett brak inne på en sal och skyndar dit. Där hittar du Kjell liggandes livlös på golvet. På rummet finns en defibrillator. Vad gör du? 

Meddela namn när du kommer in på rummet och invänta bedömarens klartecken att påbörja stationen. ”


Aktuella riktlinjer A-HLR


Länkar – aktuella riktlinjer för HLR/A-HLR Vuxna

https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2018/03/Handlingsplan-Vuxen-HLR-2016.pdf

https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2018/03/Handlingsplan-A-HLR-Vuxen-2016.pdf