Statistik


T6

Statistik ej kontrollerad.

T8

Statistik ej kontrollerad.

T11

Medicin

 • DVT-anamnes/handläggning – 1 ggn
 • Dyspné, anamnes – 1 ggn
 • EKG-registrering – 1 ggn
 • EKG-tolkning – 1 ggn
 • Hjärtsviktsanamnes – 1 ggn
 • Instabil angina – 1 ggn
 • Lungstatus – 1 ggn
 • Spirometri-info – 1 ggn

BFM

 • Tolka rtg-bilder – 2 ggr

Kirurgi

 • Hudsutur – 5 ggr
 • Info/anamnes appendektomi – 2 ggr
 • Info/anamnes kolecystektomi – 1 ggn
 • Såromläggning – 2 ggr

Anestesi/akuta situationer

 • Svikt i vitalfunktioner – 1 ggn
 • Akut anafylaxi, vuxen – 4 ggr

Onkologi

 • Koloncancer – 1 ggn
 • Lymfkörtelpalpation – 1 ggn

Allmänmedicin/Professionell utveckling

 • Anamnes demens – 1 ggn
 • Lumbago/ischias, handläggning – 1 ggn
 • Antibiotika vid halsont – 2 ggr
 • Intyg till skolgympan för EDS – 2 ggr
 • Motståndare poliovaccination – 2 ggr
 • Huvudvärk, anamnes – 4 ggr

Ortopedi

 • Armbågsstatus – 1 ggn
 • Handstatus vid skada övre extr. – 1 ggn
 • Knästatus – 1 ggn
 • Ländryggsstatus – 1 ggn
 • Ryggstatus – 3 ggr

Infektion

 • Inf – Pneumoni – 1 ggn

Hud

 • Teoretiskt – 1 ggn
 • Melanom eller annat? – 1 ggn

Neurologi

 • Koma – 2 ggr
 • Kranialnervsstatus – 3 ggr
 • Stroke – 1 ggn

Psykiatri

 • ADHD – 1 ggn
 • Depression – 1 ggn
 • GAD – 2 ggr
 • Paniksyndrom + agorafobi – 1 ggn
 • Psykos – 1 ggn
 • Schitzofreniformt syndrom – 2 ggr

Ögon

 • Refraktionering – 4 ggr
 • Skelning – 1 ggn
 • Ögonskada + droppar – 5 ggr

ÖNH

 • Nystagmus/yrsel – 2 ggr
 • Näsblödning – 3 ggr
 • Stopp i trakealkanyl – 1 ggn
 • Weber och Rinnes – 3 ggr

Gynekologi

 • Kvinnlig KAD – 7 ggr
 • Undersökningsteknik – 1 ggn

Pediatrik

 • Akut anafylaxi – 2 ggr
 • Akut astma – 1 ggn
 • HLR + luftvägshinder – 8 ggr
 • Kostanamnes – 1 ggr